3 Czarne Pasy = 3 Techniki

Trzy czarne pasy, trzy różne techniki.

Craig Jones, Bernardo Faria oraz John Danaher przetestują: Zaczynamy od klasycznego Taktarova, następnie Duszenie Północ-Południe oraz na końcu dźwignia uciskowa na staw łokciowy..