4 Rolling Spider Cup, turniej Brazylijskiego Jiu-Jitsu Olsztyn | ABC Zawodów

Komunikat organizacyjny zawodów BJJ dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 4 ROLLING SPIDER CUP
Organizator: -Stowarzyszenie Rolling Spider / -Tomasz Pogocki

Cel imprezy:
-wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w regionie i kraju
-popularyzacja BJJ w środowisku warmińsko-mazurskim oraz ogólnopolskim
-promocja regionu wśród uczestników
Termin i miejsce:
-6.04.2019
-Sala sportowa OSW, ul.Bydgoska 33, Olsztyn
Warunki uczestnictwa
-zawody zostaną rozegrane w formule GI wg przepisów IBJJF (dorośli).U dzieci przepisy wg IBJJF z niewielkimi zmianami.
-zawodnicy muszą posiadać:
-badania sportowo lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach
-ubezpieczenie NNW
-nieletni zgodę rodzica (prawnego opiekuna)
-zawodnik musi byś zgłoszony w terminie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem
-zawodnik przed zawodami musi być zweryfikowany, zważony w gi i przypisany do kategorii
-zawodnik musi posiadać kompletny i czysty strój (gi. judo gi,).Zawodnik posiadający np. tylko bluzę od gi, a mający spodnie jeansowe lub krótkie spodenki, za krótkie rękawy w gi nie zostanie dopuszczony do walki.
Kategorie wagowe dla dzieci:
Dzieci mini (rocznik 2012-2010 )
-tworzone będą czteroosobowe grupy o jak najbardziej zbliżonej wadze i wieku, walka tylko na punkty. Chłopcy i dziewczęta w miarę możliwości osobno
Dzieci (rocznik 2009-2006)
-tworzone będą czteroosobowe grupy o jak najbardziej zbliżonej wadze ,wieku, walka tylko na punkty. Chłopcy i dziewczęta w miarę możliwości osobno
Młodzicy i juniorzy, bez podziału na pasy (2005-1999) .Walka z technikami kończącymi
-Chłopcy i dziewczęta w miarę możliwości osobno : 35, 40, 45, 50, 55, 61,+61 kg.

Kategorie wagowe dla dorosłych (od rocznika 2000)
-Białe pasy:-70, -76, -82,3 ,-88,3 ,-94,3 ,+94,3 kg
-Niebieskie pasy: -70 -76 -82,3 -88,3 -94,3 ,+94,3 kg
-purpurowe pasy: mały open -82,3 kg , duży open +82,3
Kobiety:
białe pasy: open
kolorowe pasy : open
W przypadku gdy startujących Pań będzie więcej, zrobimy 2 kategorie: mały i duży open

Link do wydarzenia – https://www.facebook.com/events/362948554294151/

Tak jak na poprzedniej edycji odbędzie się 15 super fighto-ów. Nie ma opłaty startowej. Zawodnicy sami lub z pomocą rodzica / trenera szukają sobie przeciwników. Bez podziału na wiek, pasy, wagę, płeć. Zgłaszają się do stolika sędziowskiego gdzie otrzymują przybliżony czas rozpoczęcia walki. Tylko zwycięzca otrzymuje medal. W super fight-ach mogą brać udział tylko osoby biorący udział w turnieju głównym.

Koszty:
-koszty organizacyjne pokrywa organizator
-koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywa organizator
-koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby

Opłata startowa:
pierwszy termin do 22.03.2019
-dzieci – 50 zł.
-dorośli – 60 zł.
Drugi termin do 29.03.2019
-dzieci -70 zł
-dorośli -80 zł
Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu / przekazu do dnia 25.03.2019(pierwszy termin) lub do 01.04.2019 (drugi termin),
w tytule: „Startowe 4 RSC , klub, ilość zawodników” na wskazane poniżej dane:
Stowarzyszenie Rolling Spider
10 1240 5598 1111 0010 6187 9846
Jeśli opłata startowa nie zostanie zaksięgowana na koncie organizatora w wyżej wymienionych terminach zawodnik zostanie skreślony z listy startowej.
Zgłoszenia proszę przesyłać na: rollingspiderpl@gmail.com. Po 29.03.2019,po godz.23.59 zgłoszenia nie będą przyjmowane.Nie ma możliwości wpisania się na listy startowe w dniu zawodów.W zgłoszeniu podajemy: IMIĘ I NAZWISKO+WAGĘ+ROK URODZENIA+KOLOR PASA +NAZWĘ KLUBU
Uwaga TRENERZY!
Zgłoszenia zawodników kategorii dziecięcych proszę przesłać z dokładną wagą dziecka ubranego w GI.W przypadku dzieci dozwolone jest 0,5 kg tolerancji od deklarowanej w zgłoszeniu. Dorośli bez tolerancji wagowej. Jeśli zawodnik nie zmieści się w wyznaczonym limicie wagowym nie będzie mógł wystartować ani przepisać się do kategorii wyższej, a opłata startowa nie zostanie zwrócona.

Postanowienia ogólne:
-za zdobycie 1-3 miejsca zawodnicy otrzymują medale, dyplomy.
-jeśli w kat. będą 3 osoby zawodnicy walczą “każdy z każdym”. Nie dotyczy dorosłych którzy walczą wg schematu IBJJF
-w 4 osobowych grupach dziecięcych będą walki o 3 miejsce. Medal i dyplom otrzymują wszyscy. Nie dotyczy dorosłych którzy otrzymują medale i dyplomy tylko za miejsce na podium.
-dekoracja medalistów odbywać się będzie na bieżąco podczas trwania zawodów
-zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
-zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,
-organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW i rzeczy zagubione na sali.

Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: Tomasz Pogocki tel. 503 411 832, e-mail: rollingspiderpl@gmail.com lub fb

Program zawodów i listy startowe pojawią się na stronie wydarzenia następnego dnia po zamknięciu rejestracji,a drabinki 2 dni później.

OGÓLNE ZASADY WALKI
1.Walka trwa: 7 minut purpurowe pasy, 6 minut niebieskie pasy, 5 minut białe pasy, 4 minuty 2001-2005, 3 minuty 2006-2009, 2 minuty rocznik 2010-2012. Jeżeli walka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego Przy ocenie aktywności bierze się pod uwagę m.in. takie elementy, jak: dążenie do wykonania techniki, skuteczne ucieczki z pozycji zagrożenia, lepsza kontrola walki.
2.Walka kończy się przed upływem czasu zwycięstwem jednego z zawodników, jeżeli jego przeciwnik się podda (u zawodników od rocznika 2005), zostanie wycofany z dalszej walki przez lekarza zawodów, trenera, rodzica lub zostanie zdyskwalifikowany. Po upływie czasu walki zwycięża zawodnik, który zgromadził więcej punktów. Sędzia ma prawo przerwać walkę jeśli technika kończąca jest zapięta prawidłowo i zagraża zdrowiu zawodnika. Sędzia może zarządzić 1 minutową dogrywkę w kat.dziecięcych.
3. Zabronione jest:
a. wszelkie rodzaje uderzeń i kopnięć;
b. atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza;
c. chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy;
d. gryzienie, szczypanie;
e. dźwignie na stawy palców;
f. dźwignie skrętne na staw kolanowy i skokowy;
g. „gołe” (zakładane bez pomocy kimona) dźwignie na kręgosłup;
h. „rozbijanie” podnoszenie i upuszczanie przeciwnika, który:
– trzyma zawodnika w gardzie
– trzyma zawodnika w duszeniu trójkątnym nogami
– założył dźwignię na staw łokciowy
– trzyma zawodnika w duszeniu gilotynowym
i. wszelkiego rodzaju dźwignie i duszenia w kat.dziecięcych poniżej 12 lat
j. wszelkie formy niesportowego zachowania.
4. Techniki punktowane:
a. rzut, podcięcie lub inne obalenie przeciwnika – 2 pkt.;
b. dosiad – 4 pkt.;
c. wejście za plecy przeciwnika – 4 pkt.;
d. przejście gardy – 3 pkt.;
e. pozycja „kolano na brzuchu” – 2 pkt.;
f. przetoczenie z gardy, półgardy – 2 pkt.
Pozycje punktowane są zaliczane, jeżeli zawodnik utrzyma je co najmniej przez 3 sekundy. Przerwanie lub przejście gardy jest zaliczane, jeżeli zawodnik po przerwaniu lub przejściu gardy utrzyma przez co najmniej 3 sekundy pozycję dosiadającą, „kolano na brzuchu”, boczną lub „północ południe”.
5. Zawodnik zostaje ukarany ujemnym punktem, jeżeli:
a. unika walki celowo wychodząc poza pole walki;
b. przetrzymuje pasywnie (nie podejmuje prób wykonania akcji punktowej lub techniki kończącej) swojego przeciwnika w pozycji bocznej, dosiadającej, za plecami lub trzymaniu bocznym i północ południe przez 20 sekund;
c. pomimo ostrzeżenia nadal przetrzymuje pasywnie przeciwnika w pozycji bocznej lub trzymaniu bocznym przez
10 sekund.
d. podważa decyzje sędziego.
6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
a. celowe wykonanie techniki zabronionej.
b. niesportowe zachowanie swoje, trenera, klubowych kolegów
7. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego walki.
Do zobaczenia na macie.