ABC – III Open Baltic Cup BJJ GI and NO GI 2019

Nazwa zawodów: III Open Baltic Cup BJJ GI and NO GI 2019

Data zawodów: 26 styczen 2019

Miejsce rozegrania zawodów: Hala Sportów Walki Koszalin ul. Fałata 34

Organizator: Klub Berserker’s Team Koszalin

Osoba kontaktowa:

Kornel Zapadka tel.: 691 417 029

Mail: kornelzapadka1977@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/events/347015552763039/

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Zgłoszeń należy dokonywać mailowo. W dywizji GI w tresci wiadomosci wpisac:

imie i nazwisko, klub, kolor pasa, waga ,kategoria wiekowa

W dywizji NO GI w treści wiadomości wpisać: imię i nazwisko, klub, waga, kategoria zaawansowania

Termin zgłoszeń : od 20 grudnia do 16 stycznia 2019 do godz. 23:59 2014. Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

UWAGA! 
Opłata startowa wynosi 60 zł zarówno za GI oraz NO GI

Jeżeli ktoś się zgłasza w dwóch kategoriach lub więcej oplata za każda kategorie wynosi 50 zl.

Można walczyć w kategoriach Adult i Master (zarówno w dywizjach GI jak i NO GI)

Opłatę startowa można dokonywać od 20 grudnia do 16 stycznia 2019 do godz. 23:59 2014. Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu/przekazu na wskazane poniższe dane:

Kornel Zapadka

ul. Młyńska 57a/1 Koszalin

Nr konta Bank Santander: 66 1090 1711 0000 0001 2267 0328

UWAGA!

Potwierdzenie wpłaty (skan, czytelne zdjęcie, potwierdzenie z systemu bankowego w formacie pdf) wraz  z wypisanymi w treści maila nazwiskami i imionami opłacanych zawodników proszę wysłać na adres mailowykornelzapadka1977@gmail.com będzie to warunek zgłoszenia zawodnika do zawodów. Brak przesłanego potwierdzenia wpłaty, będzie skutkowało nie wpisaniem zawodnika na listę startujących.

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu musi:
– posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).
– posiadać wiek minimum 15 lat (minimalny rok urodzenia startujących 2004)
– posiadać dokument tożsamości
– osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach,
– spełnić kryterium wagowe

Dywizje i kategorie wagowe GI
Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w kimono, w którym startuje. Podczas zawodów będzie waga legalizowana, na której będzie weryfikowana „dyskusyjna” waga zawodnika. Jej wskazanie jest ostateczne i niepodważalne.

Zawodnik trenujący bjj, posiadający pas bjj startuje w dywizji pasa który posiada – zabrania się startowania w dywizjach wyżej i niżej pod groźba usunięcia z zawodów (wpisowe nie będzie oddawane).

Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach.

Zawodnicy posiadający brązowe pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii niebieskich pasów, natomiast zawodnicy posiadający czarne pasy w tych dyscyplinach muszą startować w kategorii purpurowych pasów.

Rozegrane zostaną następujące kategorie i dywizje:

Junior od 2004 do 2001s roku bez podziału na pasy, kategorie wagowe: 60, 70, 80, 80 plus

Adult od 18 do 30 roku życia (mogą również startować starsi): białe, niebieskie i purpurowe pasy, kategorie wagowe:

70 kg

-76 kg

-82,3 kg

-88,3 kg

-94,3 kg

-100,5 kg

+100,5 kg

Brązowe oraz czarne pasy:  70, 80, 90, 100, 100 plus

Masters 1 powyżej 30 roku życia (1989 rocznik i starsi):

Masters 2 powyżej 40 roku życia (1979 rocznik i starsi):

80, 90, 100, 100 plus

W przypadku małej ilości zawodników w kategoriacH master organizator zastrzega sobie połączenie kategorii Masters 1 z Masters 2

kobiety białe pasy oraz kobiety kolorowe pasy:

55, 65, 65 plus

Czas trwania walki: juniorzy 5 min, adult białe pasy 5 min, niebieskie 6 min, purpurowe 7 min, brązowe 8 min, czarne 10 min, Masters 6 min, kobiety 6 min

Zasady walki Reguły bjj wg „IBJJF” http://ibjjf.org/referees/rules/

Dywizje i kategorie wagowe NO GI:

Juniorzy od 2004 do 2001 roku bez podziału na stopien zaawansowania, kategorie wagowe: 60, 70, 80, 80 plus

Poczatkujący do 3 lat stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 66, 74, 82, 90, 98, 98 plus

Sredniozaawanspwany pomiedzy 3 a 5 rokiem stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 66, 74, 82, 90, 98, 98 plus

Zaawansowany powyzej 5 lat stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 66, 74, 82, 90, 98, 98 plus

Masters 1 powyzej 30 roku zycia (rocznik 1989 i starsi) początkujacy do 3 lat stazu  treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 80, 90, 100, 100 plus

Master 1 zawansowany powyżej 3 lat stażu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 80, 90, 100, 100 plus

Masters 2 powyzej 40 roku życia (rocznik 1979 i starsi)poczatkujacy do 3 lat stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 80, 90, 100, 100 plus

Masters 2 zaawansowany powyzej 3 lat stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 80, 90, 100, 100 plus

Kobiety poczatkujace do 3 lat stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 55, 65, 65 plus

Kobiety zaawansowane powyzej 3 lat stazu treningowego w sportach chwytanych, kategorie wagowe: 66, 65, 65 plus

Zasady walki Reguły bjj wg „IBJJF” http://ibjjf.org/referees/rules/