ADCC European Championship 2019 Luboń (Poznań)/ Poland

27 Kwiecień 2019 ADCC European Championship 2019 Luboń (Poznań)/ Poland

Adres: LOSIR, ul. Kołłątaja 2, 62-030 Luboń, Polska

Kategorie wagowe:
Pro: Mężczyżni: -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
Kobiety: -60kg and +60kg
Masters: 65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg

Przepisy:  www.adcombat.com/adcc-rules-and-regulations

Nagrody:  Zwycięzcy kategorii Pro otrzymują bilet na Mistrzostwa Świata ADCC 2017

Trzech najlepszych zawodników każdej kategorii wagowej otrzymują medale

 Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów zdobywa Puchar Najlepszej Drużyny

PUNKTACJA: 1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt

Rejestracja: Wyślij imię i nazwisko, kraj (startować mogą zawodnicy posiadający narodowość z krajów europejskich, Bliskiego Wschodu lub Afryki – tożsamość musi być potwierdzona paszportem lub dowodem osobistym w przypadku Polaków), team, kategorię wagową oraz kategorię wiekową (adult or master) na adres mailowy info@no-gi.pl / Ostateczna rejestracja mija 12 kwietnia o 23:59

Opłata startowa wynosi 430 PLN Opłata musi być uiszczona przed zakończeniem rejestracji na konto bankowe. Przelew należy wykonać z opisem zawierającym: imię i nazwisko, klub oraz kategorię.

Nr konta bankowego:  Wpłaty w PLN :

Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE
ul. Omańkowskiej 93d/15

60-465 Poznań
26 1240 6595 1111 0000 5623 9502

Ważenie: Ważenie rozpocznie się o godzinie 9.00

Walki ruszą o godzinie 11.30

Hala zostanie otwarta o godzinie 8.00 27 kwietnia 2019r. Weryfikacja rozpocznie się o godzinie 9.00.

Zawodnik zostanie dopuszczony do walki jedynie wówczas, gdy przedstawi organizatorowi przy

weryfikacji ubezpieczenie NNW dotyczące uprawiania sportów walki (pełny druk do wglądu – NIE

ZAŚWIADCZENIE ) oraz ważne badania lekarskie!

Proszę przygotować paszport lub dowód tożsamości. Wszyscy zawodnicy muszą być punktualnie na czas. Prosimy o nie spóźnienie się na proces weryfikacyjny.

Oficjalne, obowiązkowe omówienie zasad rozpocznie się o godzinie 11.00 na arenie walk.

Seminarium sędziowskie odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 16.00 w Alliance Jiu Jitsu  -ul. Święty Marcin 58/64, Poznań – info@no-gi.pl

Zawodnik musi zmieścić się w zdeklarowanej kategorii wagowej. Przekroczenie wagi skutkuje dyskwalifikacją i zawodnik nie wystartuje w turnieju.
Opłata startowa nie będzie zwracana w wypadku złej rejestracji, nie zjawienia się na turnieju, przekroczenia wagi albo z innego powodu.

Listy startowe pojawią się 15 kwietnia na fanpage ADCC Poland/ADCC Europe oraz portalu www.adcombat.com. Proszę sprawdzić czy zawodnik jest prawidłowo wpisany do wybranej kategorii .

Na wszelkie zmiany czekać będziemy do 16 kwietnia do 23.59. Po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzenia zmian.  W celu jakichkolwiek zmian, proszę pisać na adres mailowy info@no-gi.pl.
Drabinki turniejowe będą opublikowane 26 kwietnia na fanpage ADCC Poland

Prosimy śledzić profil facebook’owy ADCC Poland, w celu bycia na bieżąco z informacjami.
Informacje: info@no-gi.pl
Organizatorzy: ADCC European Federation, ADCC Poland, Alliance Jiu Jitsu