ALMMA 162 – II Mistrzostwa Dolnego Śląska

Termin i miejsce: 8 grudnia 2018 r. (sobota)
Hala sportowa Gimnazjum w Obornikach Śląskich
ul. Kownackiego 8, 55-120 Oborniki Śląskie

Plan zawodów: 8:00 – 9:00 ważenie zawodników
9:30– 10:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
10:00- start zawodów

W ramach II Mistrzostw Dolnego Śląska rozegrane zostaną turnieje:
1. Junior MMA lat 16, 17, 18 – rocznik: 2000, 2001 , 2002
2. Pierwszy krok MMA – dotyczy zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i startowali w zawodach maksymalnie 3 razy.
3 .Ograniczona Formuła Senior MMA – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA – zawodnicy pełnoletni, którzy mają nie więcej niż 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety OFS MMA
6. BJJ No Gi Białe Pasy (Junior + senior)
7. BJJ No Gi Niebieskie Pasy
8. BJJ No Gi Purpurowe Pasy
9. BJJ No Gi Brązowe + Czarne Pasy
10. BJJ No Gi Open ( Wszystkie pasy )

Dla finalistów przewidziane są nagrody pieniężne, rzeczowe, medale, dyplomy oraz puchary w MMA FC, a także statuetka za I miejsce w Bjj No Gi (więcej informacji w wydarzeniu już wkrótce).

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:
– dowodu uiszczenia opłaty w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– książeczki sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami pod kątem MMA lub JU JITSU lub aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenie NNW;
– właściwego stroju oraz ochraniaczy (suspensor – ochraniacz genitalii, ochraniacz na zęby, ochraniacze piszczeli – dotyczy MMA z wyjątkiem Full Contact)
– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie www.almma.pl). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:
do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA i BJJ No Gi obowiązujące dla kobiet:
do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn (junior i senior):
do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Informacja dla trenerów:
Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia
od 26. 11. 2018 r. do do 6.12.2018 (czwartek) do godz. 22:00
przez panel zgłoszeniowy na: www.almma.pl
-menu ALMMA
-Rejestracja Zawodników na ALMMA 162 Oborniki Śląskie
Każdy poprawnie zarejestrowany otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres slawomir.cypel@o2.pl.

Opłaty
Opłata startowa
– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 60 zł
– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 80 zł
– dla zawodników bez klubu – 100 zł
– dopłata za drugą kategorię – 40 zł
Wpłaty do 6.12.2018 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – 100 zł

Wpłat dokonujemy na konto:
Invictus Brazylian Jiu Jitsu Oborniki Śląskie
33 1600 1462 1839 2515 5000 0001

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika,
formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. ALMMA 162 Jan Kowalski Turniej Junior 70 kg
lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA/BJJ.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:
-Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl
-Miłosz Borowski tel. 698692460 invictusobornikisl@gmail.com