Berserkers Junior Cup | Sprawy organizacyjne

Miejsce zawodów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,Hala Sportowa „Tęcza”,
ul. Karpacka 61, 90-001 Łódź

Termin zawodów: 18.03.2018

Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Zgłoszeń należy dokonać mailowo na adres: krystiangrzejszczak@wp.pl
W zgłoszeniu prosimy wpisać:
imię i nazwisko, rocznik, wagę, formułę w jakiej startuje zawodnik/zawodniczka

Termin zgłoszeń upływa z dniem 14 marca 2018 o godzinie 24:00
Opłata startowa wynosi:
40 zł za start w jednej konkurencji (gi lub nogi)
50 zł za start w dwóch konkurencjach (gi + nogi)
UWAGA!
Opłatę startową dokonujemy przelewem:
Berserkers Team Łódź nr konta:
55 1240 3073 1111 0010 4806 4870
Z dopiskiem nazwa klubu + ilość zawodników.
Termin opłaty startowej upływa z dniem zakończenia rejestracji czyli 14 marca 2018
W wyjątkowych sytuacjach opłatę startową można uiścić podczas ważenia w dniu zawodów, informując o tym wcześniej organizatora.

Plan zawodów:
8:30 – 9:40 ważenie i weryfikacja zawodników
10:00 rozpoczęcie walk zgodnie z harmonogramem który zostanie ogłoszony w dniu 16 marca 2018
Waga zawodnika będzie sprawdzana tylko raz (bez Gi).
Pierwsi walczą zawodnicy w kimonach a po skoczeniu formuły odbędzie się formuła No Gi !!!

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju ( w przypadku braku przeciwnika, zawodnik zostanie przypisany do kategorii wyższej ).

System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system pucharowy.

Wszyscy uczestnicy turnieju (zawodnicy ) dostają dyplom oraz medal w następującym systemie:
• 1 miejsce medal i dyplom
• 2 miejsce medal i dyplom
• 3 miejsce medal i dyplom

Czasy walki:
Grupy U8, U10 czas walki– 2 min ( walka tylko na punkty)
Grupa U12 czas walki – 3 min ( walka tylko na punkty )
Grupa U 15 czas walki – 4 min ( walka ze skończeniami wg przepisów IBJJF – http://ibjjf.com/wp-content/uploads/2015/04/RulesIBJJF_v4_en-US.pdf

Weryfikacja i ważenie zawodników:Kategorie wagowe oraz wiekowe:
Dzieci U8(6-7 lat):
Chłopcy i dziewczęta razem: -14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg
Dzieci U10(8-9 lat):
-21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg
Dzieci U12(10-11 lat):
-24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg
U-15 ( 12-13-14 lat )
32 kg, 34 kg, 37 kg, 41 kg, 45 kg , 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• Badania sportowo-lekarskie (nie ma możliwości wykonania badań na miejscu)
• Ubezpieczenie NNW
• Pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach
• Wydrukowane potwierdzenie opłaty startowej

Dodatkowe informacje:
tel. 509042979 lub krystiangrzejszczak@wp.pl