BEZPŁATNE ZAJĘCIA JU-JITSU DLA DZIECI W CAŁEJ MAŁOPOLSCE

Bezpłatne zajęcia ju-jitsu dla dzieci w całej Małopolsce!

Od września ruszają bezpłatne zajęcia ju-jitsu w małopolskich szkołach i klubach sportowych.

Pomysł projektu „Prawdziwy wojownik nie walczy na ulicy” zrodził się z wieloletnich doświadczeń instruktorów klubu Grappling Kraków oraz konsultacji z psychologami, policjantami oraz pracownikami opieki społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Nadrzędnym celem w realizacji projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju psychofizycznym. W procesie wyrównywania szans istotną rolę odgrywa kultura fizyczna, a w szczególności sport. Nawet niewielkie efekty sportowe poprawiają samoocenę, dają zadowolenie oraz satysfakcję i mogą doprowadzić do wiary w możliwości uzyskania lepszych wyników także w innej dziedzinie życia. Systematyczne zajęcia sportowe odciągają od zachowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno-moralne. Dostarczają natomiast właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają w prawidłowe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne.

Projekt realizuje Klub Sportowy Grappling Kraków przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Przeprowadzenie zajęć rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w grudniu 2018 roku. Programem nieodpłatnych zajęć sportowych objętych zostanie 1,5 tysiąca dzieci z całej Małopolski z podziałem na grupy wiekowe. Na początku września zostanie podana pełna lista szkół, w których projekt będzie realizowany.

www.prawdziwywojownik.pl