COPA KIDS 5 – turniej dla dzieci i młodzieży | ABC Zawodów

Komunikat organizacyjny

Nazwa zawodów: Copa Kids 5 – turniej dla dzieci i młodzieży

Termin i miejsce rozegrania zawodów:19.10.2019, Mysłowice
Pawła Jasińskiego 2

Organizatorzy: BJJ Factory i Roan Fight Club Mysłowice

Cel imprezy:
– Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
– Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce
– Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu

Opłata startowa:
– 50 zł za jedną kategorię (GI / NO GI / Fighting),
– w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 60 zł za kategorię,
JEDEN ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ W MAX 3 KATEGORIACH

Zgłoszeń oraz opłat startowych dokonujemy w terminie
I termin do 10:10.2019
II termin do 17.10.2019

Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta: INFO WKRÓTCE

Zgłoszenia: INFO WKRÓTCE
Zgłoszeń należy dokonać w panelu: INFO WKRÓTCE

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:

– Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
– Zostać zważony
– Okazać wymagane dokumenty
*WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI
CZY NOGI)

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

– Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza sportowego na udział
w zawodach BJJ
– Ubezpieczenie NNW w formie papierowej
– Pisemną zgodę rodziców
– Dokument tożsamości

Zasady walki:
– Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF
– Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany !
– Zawody rozegrają się na 4 matach

Czas walki:

2 minuty (dzieci I, II, III)
4 minuty (juniorzy)
3 minuty (młodzicy, dzieci IV dzieci V)

Dodatkowe informacje:

* Wszystkie wagi podajemy bez kimona !
* W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z
chłopcami (dotyczy roczników od 2015 do 2013).
* Na zawodach obowiązuje system pucharowy, DLA WSZYSTKICH
* Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników !
* Na poddania walczą zawodnicy od rocznika 2007 i starsi.
* W dzieciach V, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli
zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
* Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w kategorii

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju dostają medal w następującym systemie:

– 1 miejsce medal i dyplom
– 2 miejsce medal i dyplom
– 3 miejsce medal i dyplom

– Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów

Kategorie wiekowe i wagowe:

Dzieci I (2014 – 2015) :
– 16 kg, – 20 kg, – 24 kg, + 24 kg

Dzieci II (2012 – 2013)
– 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg

Dzieci III (2010 – 2011) :
– 20 kg, – 24 kg, – 28 kg, – 32 kg , – 36 kg, – 40 kg
– 44 kg, – 48 kg, + 48 kg

Dzieci IV (2008 – 2009) :
– 24 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, +52 kg

Dzieci V (2006 – 2007)

Dziewczynki: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59kg, – 65 kg, – 72 kg,+
72 kg

Chłopcy: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, -65 kg, – 72 kg,+ 72
kg

Młodzicy: (2004 – 2005)

Dziewczynki: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72kg, + 72 kg

Chłopcy: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, +72 kg

Juniorki / Juniorzy (2002 – 2003)

– 58,5 kg, – 64 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79,5 kg, – 84,5 kg, + 84,5 kg

Koszty:
– Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
– Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
– Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają
zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Postanowienia końcowe:
– Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
– Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW
– Osoba, która zgłoszona jest na zawody akceptuje ich regulamin

Więcej informacji będzie podawanych na bieżąco na stronie wydarzenia !

LINK DO WYDARZENIA – COPA KIDS 5
shares