HULK CUP I W POLICACH | KOMUNIKAT ORGANIZATORA

Komunikat organizacyjny zawodów „Hulk Cup”

******************************************

Organizator: Hulk Team Police
Miejsce zawodów: Hala Widowiskowo – Sportowa Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6
Cel zawodów: Przeciwdziałanie agresji i przeniesienie jej na rywalizację sportową . Popularyzacja BJJ w Policach, regionie oraz kraju. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego stylu życia.

Termin zawodów: 13.10.2018
Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń: I rejestracja – 28.09.2018 do godziny 23:59 – 50zł (informacja o otwarciu rejestracji oraz link do panelu zostaną podane w najbliższym czasie)
II rejestracja – 05.10.2018 23:59 – 60zł

INFORMACJA ODNOŚNIE REJESTRACJI
Zapisy odbywają się poprzez panel rejestracyjny.

UWAGA!
Zgłoszenia nadesłane w dniu 06.10.2018 nie będą przyjmowane.
Opłaty dokonujemy przelewem do dnia 05.10.2018.
Dane do przelewu:
Klub Sportowy Hulk Team
57 1140 2004 0000 3102 7773 1046

Wpłat dokonują tylko i wyłącznie trenerzy lub kierownicy klubów.
W tytule przelewu wpisujemy nazwę klubu zgłaszającego swoich zawodników (np. BJJ Panther Nowogard)
Po dokonaniu przelewu należy wysłać e-mail z listą zawodników oraz kategorii wagowych + potwierdzenie przelewu.

Przykład! Tytuł: Hulk Team Police (Jan Nowak)

Plan zawodów: Piątek
18:00-20:00 – weryfikacja zawodników
Sobota 7:00-9:30 – weryfikacja zawodników
10:00 – rozpoczęcie zawodów

UWAGA! -Przy weryfikacji zawodnik okazuje: dokument tożsamości, ważne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej, ubezpieczenie NNW, zgodę rodziców na start w zawodach.
-WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA, W BIELIŹNIE!

Kategorie wagowe: Dzieci I (2013) :
– 16 kg, – 20 kg, – 24 kg, + 24 kg
W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami.
Dzieci II (2011 – 2012)
– 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg
Dzieci III (2009 – 2010) :
– 20 kg, – 24 kg, – 28 kg, – 32 kg , – 36 kg, – 40 kg
– 44 kg, – 48 kg, + 48 kg
Dzieci IV (2007 – 2008) :
– 24 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, + 52 kg
Beniaminki (2005 – 2006)
Dziewczynki: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg
Chłopcy: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg
Młodzicy: (2003 – 2004)
Dziewczynki: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, + 72 kg
Chłopcy: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, + 72 kg

UWAGA! Dziecko, które nie będzie miało przeciwnika w swojej wadze, będzie mogło startować w kat. wyżej tylko i wyłącznie po uzgodnieniu faktu z opiekunem lub trenerem.
W przypadku braku zgody, dziecko zostanie uznane jako zwycięzca swojej kategorii i otrzyma dyplom, medal.

Przepisy ogólne: Zawody będą prowadzone na zasadach IBJJF.
Każdy uczestnik zawodów zostanie nagrodzony medalem, dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

UWAGA! W przypadku zapłaty za startowe, a nie pojawienia się na zawodach lub braku chęci uczestnictwa dziecka w zawodach opłata startowa nie zostanie zwrócona.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzieże podczas imprezy.

Czas Walki: – 2 min (5 – 9 lat) – 3 min (10 – 11 lat) – 4 min (12-13 lat) – 5 min (14-15 lat)

Czas wykorzystany na interwencję lekarza zawodów, naradę sędziów i poprawę ubioru nie jest wliczany do czasu walki.
Jeżeli walka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego.
Przy ocenie aktywności bierze się pod uwagę m.in. takie elementy, jak: dążenie do wykonania techniki, skuteczne ucieczki z pozycji zagrożenia, lepsza kontrola walki.

Wszystkie pytania prosimy kierować na podane numery oraz adres e-mail: 690 068 090,
795 955 110, hulkteampolice@gmail.com

shares