KOFEINA W SZTUKACH WALKI | BADANIA

Kofeina (łac. coffeinum) – organiczny związek chemiczny, alkaloid purynowy znajdujący się w ziarnach kawy i wielu innych surowcach roślinnych. Może również być otrzymywana syntetycznie. Została odkryta przez niemieckiego chemika Friedricha Ferdinanda Rungego w 1819 roku. W zależności od źródła nazywana jest także teiną (gdy źródłem jest herbata), guaraniną (gdy pochodzi z guarany) i mateiną (gdy pochodzi z yerba mate).

Kofeina jest środkiem psychoaktywnym z grupy stymulantów. Jest stosowana jako dodatek do niektórych produktów, w tym napojów energetyzujących, a także do innych napojów, przede wszystkim gazowanych (na przykład coli). Po dłuższym okresie regularnego przyjmowania kofeiny występuje zjawisko tachyfilaksji (tolerancji), czyli stopniowego osłabienia odpowiedzi biologicznej ustroju.

Całkiem świeże badanie z naszego polskiego podwórka!

Kofeina w sportach walki.🧐 Tym razem padło na judo 🥋

▶️Badanie z udziałem 22 bardzo dobrze wytrenowanych judoków.

▶️Dawki 3,6 i 9 mg na kg masy ciała porównano wraz z placebo w podwójnie zaślepionej próbie (prowadzący oraz judocy nie wiedzieli jaką dawkę przyjmują).

WYNIKI:
🥋 Dawki 6 i 9 mg/kg masy ciała były skuteczniejsze w poprawie wyniku specyficznego testu dla judo (SJFT; ilość obaleń na czas w stosunku do zmian tętna) niż 3mg/kg m.c oraz placebo.

🥋 Podczas trzech 4-minutowych walk dawka judocy przyjmując 9 mg/kg m.c wykonali największą liczbę ataków.

🥋 Dawki 6 i 9 mg/kg m.c. były tak samo skuteczne w poprawie SJFT u osób, które nie stosują kofeiny.

🥋 Wśród osób nawykowo przyjmujących kofeinę dawka 9 mg/kg masy ciała była najskuteczniejsza.

WNIOSKI: ▶️ Na podstawie tych wyników wydaje się, że w odniesieniu do sportów walki wyższe dawki kofeiny (6–9 mg / kg) niż obecnie zalecane (3–6 mg / kg) są bardziej skuteczne.
▶️ Ergogenne działanie kofeiny jest nie tylko zależne od dawki, ale także związane z nawykowym spożywaniem kofeiny. Osoby nawykowo spożywające kofeinę (w tym kawę) potrzebują większych dawek.

SJFT i KOFEINA W INNYCH BADANIACH: – Astley i wsp. wykazali, że spożycie kofeiny w dawce 4 mg/kg m.c. zwiększa liczbę rzutów w SJFT w porównaniu z PLA u młodych judoków (n=18).
Lopes-Silva i wsp. oraz Felippe i wsp. nie zaobserwowali wpływu kofeiny w dawce 6 mg/kg m.c. na liczbę rzutów, chociaż ich badania opierały się na mniejszej próbie i w dodatku Lopes-Silva i wsp. testowali kofeinę po 5 dniach gwałtownej redukcji masy ciała o około 4% (n=6, czyli badano 6 judoków – mało). W badaniu Felippe i wsp. wzięło udział 10 judoków.

LICZBA ATAKÓW W INNYCH BADANIACH: – W badaniu Athayde i wsp. spożycie kofeiny 5 mg/kg m.c. nie zwiększyło liczby ataków, co jest sprzeczne z wynikami nowego badania.

shares