Maximus Capricornus – DEPUGNO production

DEPUGNOlogo2015small-MASTER-FULL-HD-MMA-TRANSPARENTDlaczego kochasz jiu-jitsu? … Trenuję jiu-jitsu oraz Luta Livre od 2010 roku. Potem trenowałem inne sztuki walki, takie jak Escrima czy Wing Tsun. Uwielbiam grappling z powodu jego efektywności oraz dlatego, że ten sport uczy nas jak czuć się komfortowo w każdej pozycji czy sytuacji. Poza grapplingiem, trenuję również MMA, by czuć się pewniej w stójce.
Gdzie trenujesz? … Razem z moją dziewczyną (która towarzyszy mi w każdej sesji filmowej czy produkcji) trenujemy w AJJK (Academia de Jiu-JItsu Karlsruhe). Jesteśmy filią szkoły Tropa de Elite (Hugo Fevrier). Trenuję również Luta Livre i MMA w Akademii Tiger Grappling Team (Boris Josic, oss!). Często trenuję w różnych akademiach i nawet kiedy zajmuję się nagrywaniem seminariów zdarza mi się i tam
trochę potrenować pomiędzy ujęciami.
Dlaczego specjalizujesz się w nagrywaniu akurat Grapplingu i BJJ? … Bardzo chciałem startować na NAGA Germany 2013, natomiast z powodu urazu barku, którego nabawiłem się kilka tygodni wcześniej podczas zawodów – nie mogłem. Postanowiłem więc nagrywać walki moich kumpli z team’u oraz inne ciekawe pojedynki tych zawodów. Po wszystko stworzyłem video z highlights tych zawodów, które załadowałem na Youtube. Video te miało wiele odsłon i wielu moich znajomych z team’u i fighter’ów zaczęło wypytywać czy zajmę się nagrywaniem kolejnych zawodów i przygotuje kolejny filmik. Rok później przygotowałem oficjalne highlights z Naga Germany i zostałem zaproszony do współpracy przez BJJ Germany, Okami i inne firmy, abym tworzył filmiki z highlights dla sponsorowanych przez nich zawodów. Oprócz tego, nagrywam także filmy dla akademii MMA.
Jak to się stało, że zająłeś się tym profesjonalnie? …  Profesjonalna przygoda z nagrywaniem filmów rozpoczęła się w 2013 roku, zaraz po tym jak nagrałem highlights z kilku zawodów i seminariów. Mój przyjaciel i prywatnie święty muzyk  Michael Vuckovac (skomponował niektóre utwory wykorzystane w moich highlights) wpadł na pomysł skupienia się jedynie na nagrywaniu wydarzeń sportowych. Tak powstało DEPUGNO.
Które z Twoich video było najpopularniejsze? …  Video z highlights z Submission Grappling Challenge 2015 osiągnęło ponad 50 000 wyświetleń. Jednak także video z NAGA było bardzo popularne i udostępniane na całym świecie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o sukcesie filmików z ADIDAS BJJ OPEN 2014 oraz 2015.
Co kryje się pod nazwą i logo „DEPUGNO”? …  DEPUGNO production Słowo „Depugno” pochodzi z języka łacińskiego i znaczy „walczyć na śmierć i życie”. Logo przedstawia brzydką lalkę pełną blizn, ze zranionymi oczyma oraz małymi kalafiorami na uszach – użyłem tej lalki w jednym ze swoich filmików horrorów.

DepugnoCo powiesz o swojej współpracy z BJJ Fanatics? … Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Wszyscy kochany jiu-jitsu i bjj lifestyle. Wspieramy się udostępniając swoje linki, loga, nagrania video, etc. Stworzyliśmy dla nich intro do nagrań video, ale to dopiero początek, oss!
Czy planujecie przyjechać do Polski by nagrać jakieś highlights? … Byłoby świetnie. Obecnie edytujemy nagrania dla BJJ Zgorzelec i zostaliśmy zaproszeni do ich akademii na kręcenie filmów video oraz na treningi. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby udało się i wybrać tak do Polski.Jest tam wiele świetnych team’ów i zawodników, których miałem okazję widzieć na zawodach w Niemczech.
Ostatnie słowa… Chce podziękować mojej dziewczynie za jej wsparcie! Dzięki wszystkim znajomym i teamom, które nas wspierają i ufają naszym zdolnościom!!! Dzięki asystentom kamerzystom, muzykom, trenerom, trening partnerom  i przyjaciołom! I oczywiście dzięki Dan’owi z BJJ Fanatics i tę wspaniałą współpracę! Oss!

[video width="1280" height="720" mp4="http://www.bjjfanatics.pl/wp-content/uploads/2015/10/DEPUGNO-production-Official-Intro-HD.mp4"][/video]

[English version]

Why do we love Jiu-Jitsu? … I train Jiu-Jitsu and Luta Livre since 2010 after I trained other Martial Arts like Escrima and Wing Tsun. I like Grappling because of its effectiveness and that you learn to feel comfortable in every position and situation. Besides Grappling I train MMA to feel confident in the standup.
Where do we train? … Me and my girlfriend (who assists me on every filmsession and in postproduction) train at AJJK (Academia de Jiu-Jitsu Karlsruhe). We are part of Tropa de Elite (Hugo Fevrier). I also train Luta Livre and MMA at Tiger Grappling Team (Boris Josic, Oss!). Often we train at different academies and even when we film on seminars we try to  train a little bit while filming.
Why are we specialised in Grappling & BJJ-Videos? … I wanted to compete at the NAGA Germany 2013 but couldn’t because I hurt my shoulder in a competition a few weeks earlier. So I filmed my teammates and other interesting fights at that competition and made a short highlightvideo, which I uploaded on Youtube. It had a lot of clicks and many teammates and fighters asked me when I will do another one on upcoming tournaments. One year later I did the official Highlightvideo for NAGA Germany and was invited by adidas BJJ Germany, Okami and others to create Highlightvideos for their competitions. Alongside with competitions I regularly film teasers for Martial Arts academies and seminars.
How does it all started? … It professionally started in October 2013, after I filmed a few competition highlights and a few seminar teasers. My friend/partner and great musician Michael Vuckovac (he composed some of the music I use in videos) had the idea of focusing on sportfilms. This was the beginning of DEPUGNO production.
Which of our videos where most successful? … I am happy to have over 50.000 clicks on Youtube for our highlight of the 2015 Submissao Grappling Challenge. But also our NAGA-highlights were shared a lot around the world and not to forget the highlights of the adidas BJJ Open 2014 and 2015.
What does „DEPUGNO” mean and what is the meaning of our logo? …
Depugno is latin and means „to fight about life and death”. The logo is an ugly doll who has some scars, hurt eyes and little cauliflower ears. – I used this original doll a few years ago in a horror shortfilm.
Our cooperation with BJJ Fanatics … We are happy to have a partner in BJJ Fanatics. We all love Jiu-Jitsu and its lifestyle. We support each other with sharing links, putting logos to highlightvideos & more. We have produced a short intro video for BJJ Fanatics and this is just the beginning, Oss!
Do we plan to go to Poland to shoot highlightvideos of some competitions? … It would be nice to visit Poland for making highlightvideos or academy trasers. We edit a short highlightvideo for our friends of BJJ Zgorcelec this year and were invited to train and film at their academy. We would be happy to train and film in Poland, because there are great teams and fighters we met on several competitions in Germany before.
Some last words …I would like to thank my girlfriend for her support in so many ways! Thanks to all the guys & teams who support us and trust in our filmmaking! Thanks to my camera-assistants, musicians, coaches, trainingpartners, friends! And of course thank you Dan of BJJ Fanatics for this awesome cooperation, Oss!

shares