Michael Langhi klucz na stopę z pajęczej gardy.

Fascynująca technika od Michael Langhi, przejście z pajęczej gardy do kończenia kluczem na stopę.