Mikołajkowe Mistrzostwa Polski BJJ dla dzieci i młodzieży / Komunikat Organizacyjny

Komunikat organizacyjny – Mikołajkowe Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci, młodzieży i dorosłych *

*Zostanie rozegrany również turniej adult białych pasów !

Termin i miejsce rozegrania zawodów: 02.12.2017r, Stepnica

Organizatorzy: Fundacja Talent Promocja Sport

Opłata startowa: 60 zł w terminie od 9.11 do 28.11.2017r
Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta:
BENEFICJENT: Iwona Linke
NR RACHUNKU: 48 1160 2202 0000 0000 7561 9976 z dopiskiem Mikołajkowe Mistrzostwa Polski oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonać na adres mailowy – mikolajkowemistrzostwabjj@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać dane każdego zawodnika (imię i nazwisko, kategorię wagową, wiekową, pas) oraz ilość zgłoszonych zawodników. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub kierownik drużyny !

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
– Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
– Zostać zważony
– Okazać wymagane dokumenty
*WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA !

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
– Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza sportowego na udział
w zawodach BJJ
– Ubezpieczenie NNW
– Pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach

Zasady walki:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF w formule GI

Czas walki:
– 16-17 lat i dorośli (5 minut)
– 12-15 lat (4 minuty)
– 8-11 lat (3 minuty)
– 4-7 lat (2 minuty)

Kategorie wiekowe i wagowe:
* Wszystkie wagi podajemy bez kimona !
* W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami (dotyczy roczników od 2013 do 2010).
* Na zawodach obowiązuje system pucharowy z wyjątkiem rocznika 2012 – 2013 (kategoria Dzieci I
zostanie rozegrana na zasadach każdy z każdym)
* Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników !
* Na poddania walczą zawodnicy od rocznika 2005 i starsi.
* W beniaminkach, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
* Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w kategorii

Dzieci I (2012 – 2013) :
– 16 kg, – 20 kg, – 24 kg, + 24 kg

Dzieci II (2010 – 2011)
– 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg

Dzieci III (2008 – 2009) :
– 20 kg, – 24 kg, – 28 kg, – 32 kg , – 36 kg, – 40 kg
– 44 kg, – 48 kg, + 48 kg

Dzieci IV (2006 – 2007) :
– 24 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, +52 kg

Beniaminki (2004 – 2005)
Dziewczynki: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg
Chłopcy: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, -65 kg, – 72 kg,+ 72 kg

Młodzicy: (2002 – 2003)
Dziewczynki: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72kg, + 72 kg
Chłopcy: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, +72 kg

Juniorki / Juniorzy (2000 – 2001)
– 58,5 kg, – 64 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79,5 kg, – 84,5 kg, + 84,5 kg

Kobiety (Białe pasy) Rocznik 1999 i starsze
– 58,5 kg, – 64 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79,5 kg, – 84,5 kg, + 84,5 kg

Mężczyźni (Adult) 18 – 29 lat Rocznik 1999 -1988
– 64 kg, – 70 kg, – 76 kg, – 82,3 kg, – 88,3 kg, – 94,3 kg, – 100,5 kg, +100,5 kg

Koszty:
– Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
– Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
– Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub
zawodnicy.

Postanowienia końcowe:
– Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
– Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW

Dane kontaktowe:
tel. 739 557 483, 883 321 386
adres mailowy: mikolajkowemistrzostwabjj@gmail.com

Więcej informacji będzie podawanych na bieżąco na stronie
wydarzenia !

Harmonogram
Mikołajkowych Mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży.

08:00 – Weryfikacja zawodników
09:00 – Przywitanie zawodników, rodziców, trenerów i gości
09:30 – 13:00 – walki w kimonach w różnych kategoriach wagowych
13:00 – 14:00 – przerwa:
• pokazy pierwszej pomocy,
• konkurs z nagrodami – udzielanie pierwszej pomocy,
• pokazy sztuk walki w wykonaniu Mistrzów Świata: Muay Thai,
K1, Samoobrona, Krav Maga, Boks, Karate,
• poczęstunek dla uczestników
14:00 – 18:00 – kontynuacja: walki w kimonach w różnych kategoriach wagowych
ok 18:00 – zakończenie wydarzenia, pożegnanie uczestników

ZAPRASZAMY!