Polska Liga Ju-jitsu Dzieci i Młodzieży, turniej Katana Cup III – Sprawy organizacyjne

Polska Liga Ju-Jitsu dla Dzieci i Młodzieży
Międzynarodowy Turniej „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego o Puchar Starosty
Szczycieńskiego” dla dzieci BJJ i BJJ NO GI

Katana CUP III

Organizator:
Szczycieńskie Stowarzyszenie Sportów Walki i Rekreacji Katana

Patronat:
Polski Związek Ju-Jitsu
Starosta Szczycieński Jarosław Matłach
Wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski

Sponsor: Highytype www.hightype.pl

Termin i miejsce:
24 luty 2018 r.,
Hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie ul. Lanca 10 12-100 Szczytno

Program zawodów:
8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników
10:00 – omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule GI (kimona) oraz
NO GI (bez kimon).
W turnieju dzieci zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik
musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.
Zawodnik musi być zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem.

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
• Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
• Zostać zważony – waga bez kimona

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

• Badania sportowo-lekarskie (lekarz sportowy) lub jednorazową zgodę lekarza na udział w
zawodach.
• Dokument tożsamości
• Ubezpieczenie NNW indywidualne lub klubowe.
• Dla niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w
zawodach.

Kategorie wiekowe i wagowe:

Dzieci U-8 ( 6-7 lat )
23 kg, 26 kg, 29 kg, + 29kg

Dzieci U-10 ( 8-9 lat )
22kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

Dzieci U-12 ( 10-11 lat )
22 kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, + 50 kg

U-15 ( 12-13- 14 lat )
32 kg, 34 kg, 37 kg, 41 kg, 45 kg , 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

U-18 ( 15-16- 17)
40 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, + 81 kg

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju ( w przypadku
braku przeciwnika, zawodnik zostanie przypisany do kategorii wyższej ).

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony
zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system
pucharowy.

Czasy walki:
Dzieci do 11 roku – 2 min
U15 U18 – czasy zgodne z PZJJ
Weryfikacja i ważenie zawodników:

W trakcie weryfikacji i ważenia należy przedstawić wymagane dokumenty.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon.
Ważenie zawodników odbywa się w dniu zawodów w godzinach 8:00 – 9:30
Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju (zawodnicy ) dostają dyplom oraz medal w następującym
systemie:
• 1 miejsce medal i dyplom
• 2 miejsce medal i dyplom
• 3 miejsce medal i dyplom

Każdy zawodnik otrzymuje dostęp online do zdjęć z zawodów.

Koszty:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.
Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane
kluby lub zawodnicy.
Opłata startowa wynosi 50 zł za jedną formułę, opłata za drugą formułę 20 zł.

Opłatę startową należy uiścić do dnia 19.02.2018 na konto: Szczycieńskie Stowarzyszenie
Sportów Walki i Rekreacji Katana
28116022020000000176506447
W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i
kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Katana Cup III Jan Kowalski U15 60 kg
lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników.

UWAGA! opłaty startowe muszą zostać wysłane najpóźniej do dnia 19.02.2018, w
przeciwnym razie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone. Nie ma
możliwości opłaty startowego w dniu zawodów!

Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie przez panel zgłoszeniowy do dnia 19.02.2018 roku do
godziny 22:00 .
http://temp-panel- jj.tomq.net/
Zgłoszenia może dokonać trener lub kierownik drużyny.
Zgłoszenie musi zostać wypełnione zgodnie z rubrykami.
Brak dokonania opłaty startowej skutkuje usunięciem z listy startowej.

Regulamin obiektu:
Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu
sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne) – rodziców i gości zawodników oraz kibiców
zapraszamy na trybuny.
Posiłki można spożywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym – jest specjalnie
przygotowane miejsce.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub
zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.
Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
Nie łączy się kategorii w żaden sposób, chyba że zdecyduje o tym organizator.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces
weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu.
Opłata startowa nie jest zwrotna.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz
nie musi zapewnić mu przeciwnika.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów,
kierownik zawodów lub organizator zawodów.
Program zawodów:

Hala sportowa ul. Lanca 10 12-100 Szczytno
14.02.2018
8:00 – 9.30 – weryfikacja zawodników (ważenie, kontrola medyczna)

10:00 –omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie walk

Wszelkie informacje na temat zawodów:
Na meila: muszti1@wp.pl lub telefonicznie 608475720 Jacek Szewczak