Procedura ładowania wody i jej wpływ na sen

Procedura ładowania wody i jej wpływ na sen

Jedną ze strategii wykorzystywanych w celu gwałtownej redukcji masy ciała przed zawodami, na którą zwrócono uwagę w ostatnich latach jest tzw. „ładowanie wody”. Ten proces manipulacji płynami został przebadany i uznany za bezpieczny, o czym pisałem wcześniej tutaj …

Dla przypomnienia, strategia ta wymaga od sportowca spożywania nadmiaru wody w oparciu o masę ciała przez minimum 3 dni (100 ml na kg masy ciała), a następnie ograniczenia płynów (15 ml na kg masy ciała).

Potencjalną konsekwencją procesu ładowania wody jest nokturia, czyli oddawanie moczu w nocy. Takie przebudzenia mogą powodować fragmentację wzorców snu. Biorąc pod uwagę znaczenie snu dla wyników sportowych, szczególnie w dniach poprzedzających zawody, możliwe jest, że obciążenie wodą i związana z tym nokturia mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na wyniki.

Dlatego przeprowadzono badanie z protokołem gwałtownej utraty masy ciała z lub bez obciążenia wodą w odniesieniu do jakości i ilości snu. Podstawową hipotezą tego badania było to, że sportowcy biorący udział w obciążaniu wodą będą mieli obniżoną jakość i ilość snu w porównaniu do sportowców, którzy nie angażują się ładowanie wody.

Dwudziestu dwóch regularnie trenujących (3-4 razy w tygodniu) sportowców walczących z dyscyplin judo, zapasów, BJJ i MMA z Australii zgłosiło się na ochotnika do wzięcia udziału w badaniu w Australijskim Instytucie Sportu.

Badanie przeprowadzono w ciągu dziewięciu dni, z ośmioma nocami monitorowania snu.

Faza zapoznawcza (dni 1-3): W dniu 1 sportowcy zostali przydzieleni do grupy kontrolnej (CG), która miała trzymać się diety o niskiej zawartości błonnik lub grupy eksperymentalnej (WLG), która miała trzymać się diety o niskiej zawartości błonnika i ładowania wody.

Sen każdego sportowca był obiektywnie mierzony za pomocą urządzenia do akrygrafii na nadgarstku przez dziewięć dni. Do tego celu wykorzystano Readiband ™ v3. Wykazano, że urządzenia te pozytywnie porównują się do laboratoryjnej, złotej standardowej polisomnografii.

Faza eksperymentalna (dni 4-8): W dniach 4-7 sportowcy uczestniczyli w porannym (10: 00-12: 00) i popołudniowym treningu (15:30-17: 30) w dyscyplinie judo, zapasy lub BJJ. W dniu 8 zawodnicy nie wykonywali treningu (symulując typowy dzień ważenia przed zawodami).

Wszystkim uczestnikom CG i WLG podawano ustandaryzowaną dietę podczas fazy eksperymentalnej badania (dni 4-8). W tej fazie znormalizowane diety zapewniały zawartość energii 125 kJ/kg BMC, co stanowiło łagodne ograniczenie energii. Podaż sodu wynosiła 300 mg / Mj i błonnik 10-13 g/dz, co stanowi dietę o niskiej zawartości błonnika.

W dniach 4-6, grupa WLG spożywała 100 ml / kg masy ciała płynu (wody). Natomiast grupa CG spożywała 40 ml / kg BM płynu.

W dniu 7 obie grupy stosowały to samo ograniczenie płynów, zmniejszając zużycie płynów do 15 ml / kg masy ciała.

W dniu 8 płyny nie był spożywany aż do porannego zebrania danych laboratoryjnych, po czym obie grupy stosowały ten sam schemat nawodnienia.

Koniec badania (dzień 9): – Badanie zakończyło się o godzinie 13:00 w dniu 9.

Dane dotyczące monitorowania aktywności snu:

Nie było różnic statystycznych między grupami ani w ich obrębie w ciągu każdej nocy w kwestii czasu spędzonego w łóżku (średnio 485 ± 103 minuty na noc).

Ogólnie czas snu wynosił średnio przy WLG 373 ± 95 minut, a CG 408 ± 82 minut. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w zakresie czasu snu.

Wskaźnik fragmentacji (liczba przebudzeń podczas snu) wynosił średnio odpowiednio 3 ± 2 razy na noc dla obu grup. Jedyna znacząca różnica między grupami wystąpiła w dniu 6 (tj. trzeci dzień ładowania wody), kiedy wskaźnik fragmentacji był średnio o 2 jednostki wyższy w WLG w porównaniu do CG.

Ogólnie wydajność snu (miara jakości snu) wynosiła przy WLG średnio 79 ± 12%, a w CG osiągając średnio 82 ± 11%. Nie było różnic statystycznych między grupami i wewnątrz grup, tylko WLG w dniu 8 była statystycznie istotnie różna od dnia 3 (szacowana różnica 10,1 %).

Wnioski:W odniesieniu do analizowanych tutaj strategii żywieniowych stosowanych przed zawodami, utrata masy ciała poprzez dietę o niskiej zawartości błonnika z lub bez ładowania wody wydaje się nie wywierać negatywnego wpływu na utratę snu u zawodników sztuk walki.

Chociaż czas snu w tym badaniu był dość niski (6 godzin 13 minut dla WLG i 6 godzin 48 minut dla CG) w porównaniu z zalecanym przez Sleep Health Foundation (7-9 godzin), może to wynikać z tego, że zawodnicy musieli rano stawiać się w laboratorium.

Chociaż istniała statystyczna różnica w liczbie przebudzeń podczas nocy 6 przez dwa zdarzenia, zmiana ta nie ma znaczenia klinicznego.

Zaobserwowano również, że odwodnienie (po ograniczeniu płynów) nie wpłynęło na żadne parametry snu. Jest to zgodne z ostatnie badaniem wykorzystującym polismonografię, które nie ujawniło żadnych istotnych różnic we wskaźnikach jakości i ilości snu między scenariuszem odwodnienia i euhydratacji.

Na podstawie: – I.C. Dunican, et al. The Effect of Water Loading for Acute Weight Loss Following Fluid Restriction on Sleep Quality and Quantity in Combat Sports Athletes, Journal of Exercise and Nutrition, 2019

Share
shares