PUCHAR POLSKI DUKO 2019 | ABC ZAWODÓW

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY –
Puchar Polski Duko 2019 w brazylijskim jiu-jitsu gi / no-gi

LINK DO WYDARZENIA – Puchar Polski Duko 2019

1.Termin i miejsce: 28 września 2019 /Sobota/ Tarnowo Podgórne / k.Poznania
2. Organizator – Kosen Judo
3. Miejsce zawodów – Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 Tarnowo Podgórne
4. Sponsorzy główni -Firma Duko
5. Kontakt – Michał Kujawa 502711541 ,Marek Suśniak 512104329
6. Kategorie wagowe gi / no-gi
Dzieci U-8 (2013 – 2012)
23 kg, 26 kg, 29 kg, + 29kg / walki w parterze ,kat. łączona chłopcy i dziewczynki /
Dzieci U-10 (2010 – 2011)
dzw 25kg, 30 kg, 35 kg, + 35 kg
chł 25 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, + 37kg
Dzieci U-12 (2008 – 2009)
dzw 32 kg, 37 kg, 42 kg, 48 kg, + 48 kg
chł 32kg, 36 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, + 50 kg
Młodzicy (2006-2007)
dzw 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, + 55 kg
chł 38 kg, 43 kg, 48 kg , 54 kg, + 54 kg
Juniorzy młodsi (2005-2004)
chł 50 kg, 55 kg, 61 kg, +66 kg
dzw 50 kg, 55 kg, 61 kg, + 61kg
Junior ( 2002-2003)
chł- 69 kg , +69 kg
dzw 60 kg , +60 kg
Waga zawodnika bez GI .
7.Wszyscy zawodnicy muszą posiadać
• Badania lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach BJJ
• Ubezpieczenie NW
• Pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.
8.Program zawodów
28.09.2019 ( Sobota)
8:00 – 9.00 Weryfikacja i waga zawodników /zawodnicy ważą się bez gi/
9: 00 – 9: 45 Omówienie przepisów i dozwolonych technik,
9.45 – 10.00 Wspólna rozgrzewka
10.00 Otwarcie zawodów, walki
9.Nagrody – Medale i dyplomy miejsca 1-3 ,
Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Najlepsze drużyny 1-3 gi i no-gi otrzymają puchary okolicznościowe.
Możliwe jest zgłoszenie zawodnika w kategorii GI i NO-GI.
W kategoriach U , nie ma możliwości dodatkowego zapisu w wyższych kat. wiekowych czy wagowych.
W momencie gdy będzie jeden zawodnik w dywizji zawodnik może zostać dopisany w wyższej kategorii wiekowej lub odebrać medal bez walki. Zawody mają formułę otwartą -mogę startować zawodnicy z zagranicy
10. Koszty:
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.
Opłata startowa wynosi 60zł. Start w dwóch kategoriach 100 zł gi / no-gi.
Zgłoszenia zawodników do 22.09.2019
Opłatę startową należy uiścić do dnia 22.09.2019 na numer konta dostarczony kierownikowi ekip. W razie startu bez ekipy prosimy o wiadomosc prywatna.
UKS Energetyk Poznań
Zgłoszeń dokonują kierownic/trenerzy ekip przez panel rejestracyjny
http://dukocup.pl/
Zasady walki
1. CZAS WALKI
– 2 min (dzieci)
– 3 min (młodzik, junior młodszy)
– 4 min ( junior)
W razie remisu sędzia, jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego /przy ocenie bierze pod uwagę dążenie do wykonania techniki, skuteczne ucieczki z pozycji zagrożenia, lepsza kontrola walki /
2. Zabronione jest:
a. wszelkie rodzaje uderzeń i kopnięć;
b. atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza;
c. chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy;
d. gryzienie, szczypanie;
e. dźwignie na stawy palców oraz nadgarstków;
f. wszystkie dźwignie na nogi;
g. wszystkie dźwignie na kręgosłup;
h. „rozbijanie” – podnoszenie i upuszczanie przeciwnika, który:
– trzyma zawodnika w gardzie
– trzyma zawodnika w duszeniu trójkątnym nogami
– założył dźwignię na staw łokciowy
– trzyma zawodnika w duszeniu gilotynowym
i. wszelkiego rodzaju dźwignie i duszenia w kategoriach dzieci I-III
j. rzuty za głowę
k. duszenie nogami „skorpion”
4. Techniki punktowane:
a. sprowadzenie przeciwnika do parteru – 2 pkt.;
b. dosiad – 4 pkt.;
c. wejście za plecy przeciwnika – 4 pkt.;
d. przejście gardy – 3 pkt.;
e. pozycja „kolano na brzuchu” – 2 pkt.;
f. przetoczenie z gardy, półgardy – 2 pkt.
Pozycje punktowane są zaliczane, jeżeli zawodnik utrzyma je, co najmniej przez 3 sekundy.
5. Zawodnik zostaje ukarany ujemnym punktem, jeżeli:
a. unika walki celowo wychodząc poza pole walki;
b. przetrzymuje pasywnie (nie podejmuje prób wykonania akcji punktowej lub techniki kończącej) swojego przeciwnika w pozycji bocznej, dosiadającej, za plecami lub trzymaniu bocznym przez 20 sekund;
c. pomimo ostrzeżenia nadal przetrzymuje pasywnie przeciwnika w pozycji bocznej lub trzymaniu bocznym przez 10 sekund.
d. podważa decyzje sędziego.
6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
a. celowe wykonanie techniki zabronionej.
b. niesportowe zachowanie swoje, trenera, klubowych kolegów.
Wykonie akcji zabronionej /np. rzut za głowę, duszenia czy dźwignie w grupie dzieci / ,z której zawodnik odnosi korzyść np. zdobywa lepszą pozycję ,powoduje przerwanie walki i ostrzeżenie lub ukaranie przez sędziego .
W kategoriach U-8 , U-10 ,U-12 walkę można wygrać przed czasem , zdobywając przewagę 10 punktów .
PP będą rozgrywane system pucharowym bez repasaży
Do 4 osób będą tworzone grupy /każdy z każdym /
7. Dla zawodników którzy będą chcieli stoczyć dodatkowe walki istnieje taka możliwość. Będą one rozgrywane po zawodach w ramach tak zwanego Super Fightu. Do walk spośród chętnych zgłoszonych dobierzemy osoby w podobnej wadze i wieku.
8.Dla zwycięskiej drużyny turnieju (GI + NO-GI) ufundowana zostanie specjalna nagroda rzeczowa.

INNE – 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zawodach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią.
2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.
5. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z warunkami uczestnictwa.
6. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 1. wizerunków uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadów z uczestnikami, a także 2. wyników zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych zawodów w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.
7. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

shares