Puchar Polski Junior U18, Młodzieżowiec U21 i Senior Ju-Jitsu Fighting, Ne-Waza, Ne-Waza No Gi, Duo System 16.09.2017 / Komunikat organizacyjny

Organizatorzy:

Polski Związek Ju-Jitsu, Dragon Fight Club Sochaczew

Termin i miejsce rywalizacji sportowej:

16. 09. 2017 r. Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie, ul. S. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

Dla uczestników 7:00-18:00

Dla kibiców 9:30-18:00

Puchar Polski jest rozgrywany w kategoriach:, Junior U18, U21 i Senior w formule:

 • Duo system
 • Fighting
 • Ne-Waza

oraz w kategoriach Junior U18, Senior w formule

 • Ne-Waza No Gi

Cel imprezy:

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju.
Popularyzacja Ju Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa:

Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU).

Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki oraz koszulkę (rash, top) etc.

Klub Sportowy wystawiający zawodnika w OTK musi posiadać licencję PZJJ.

Zawodnik musi byś zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przez panel rejestracyjny znajdujący się www.rejestracja.jujitsu.pl do dnia 12.09.2017 maksymalnie do godziny 22:00 .

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli :

 • Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
 • Zostać zważony – waga bez kimona
 • Zostać rozlosowany i przypisany do drabinki turniejowej

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

 • Badania sportowo-lekarskie (lekarz sportowy) lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach.
 • Dokument tożsamości
 • Ubezpieczenie NW indywidualne lub klubowe.
 • Zawodnicy muszą posiadać stosowną licencję PZJJ (istnieje możliwość opłaty na miejscu).
 • Dla niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach do pobrania …..
 • Zawodnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na upowszechnianie wizerunku, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia dostępnego na stronie www.jujitsu.pl lub u organizatora w dniu zawodów.

Kategorie wiekowe i wagowe:

Junior U18 (15-16-17 lat w danym roku) (roczniki 2002-2001-2000)

Młodzieżowiec U21: (18-19-20 lat w danym roku) (roczniki 1999-1998-1997)

Seniorzy (1996 i starsi)

Kategorie wagowe i czasy walk zgodne z przepisami PZJJ dla danej kategorii i formuły: http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.pdf

Zasady technik http://www.jjif.info/fileadmin/documents/Competition-Ranking/JJAU-BookletFinal-20150927_LQ_.pdf

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii.

U18 U21 Senior oraz BJJ – zgodne z aktualnym systemem PZJJ – do pięciu zawodników „każdy z każdym”, powyżej „system pucharowy” z repasażem.

Weryfikacja i ważenie zawodników:

W trakcie weryfikacji i ważenia należy przedstawić wymagane dokumenty.

Ważenie zawodników – ważenie zawodników wszystkich formuł odbywa się bez kimon.

Ważenie zawodników odbywa się :

 • W dniu 15 wrzesień w godzinach 18:00 – 20:00
 • W dniu 16 wrzesień w godzinach 7:00 – 9:00

Koszty:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.

Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Opłata startowa wynosi:
– 60 zł dla kategorii senior i młodzieżowiec za jedną formułę
– 40 zł dla kategorii juniorów za jedną formułę

UWAGA!
Opłaty startowej dokonujemy przelewem do dnia 12.09.2017 r na konto:
UKS Dragon Fight Club Sochaczew
96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2
nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092
Po terminie 12.09.2017 r. wynosi 100 zł.

UWAGA! opłaty startowe muszą zostać wysłane najpóźniej do dnia 14.09.2017, w przeciwnym razie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone.

Nie ma możliwości opłaty startowego w dniu zawodów !!!

Nagrody:

 • 1 miejsce medal i dyplom
 • 2 miejsce medal i dyplom
 • 3 miejsce medal i dyplom
 • 5-7 dyplom

Harmonogram zawodów:
7.00 – 9:.00 – Waga i weryfikacja
9.00 – 10.00 – Losowanie, odprawa sędziowska
10.00 – 10.15 – Oficjalne otwarcie zawodów

Regulamin obiektu

Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne) – kibiców zapraszamy na trybuny.

Posiłki można spożywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym – jest specjalnie przygotowane miejsce.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.

Nie łączy się kategorii w żaden sposób, chyba że zdecyduje o tym organizator.

W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.

Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Opłata startowa nie jest zwrotna.

Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Kontakt: Sławomir Cypel slawomir.cypel@o2.pl tel. 603 177 070

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *