SUKATA POLAND Z NOWYM CZARNYM PASEM

Podczas wizyty Head Coach Sukata Poland — Mario Sukata oraz Scott’a „Kojak” Pickering w Polsce — główny trener SP Łukasz Les wreczył Bartkowi Machnikowi Czarny Pas. Bartek swoją przygodę ze sportami chwytanymi rozpoczął w 2007, a same kimona nieustanie doskonali od 2012 roku w Grappling Rzeszów by od powrotu Łukasza zasili Sukata Poland Team.

shares