TURNIEJ BJJ DLA DZIECI – ARRACHION BJJ CUP | ABC ZAWODÓW

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu dla dzieci – Arrachion BJJ Cup. PONIŻEJ KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY.

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Biskupiec, Stowarzyszenie „Arrachion” Olsztyn | Termin: 17.11.2019r. | Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, al. Broni 14

Kontakt do organizatora: – Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, szymon-bonkowski@wp.pl, Paulina Bońkowska tel. 728-104-582, pbonkowska@o2.pl

Dane organizatora: Stowarzyszenie „Arrachion”, ul.Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn www.arrachion.pl

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach
2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie – w przypadku braku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej, lub połączenia kategorii wagowych;
3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.

KATEGORIE WAGOWO-WIEKOWE:

U-8 (6-7 lat)
-20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, +32 kg

U-10 (8-9 lat)
-22 kg, 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

U-12 (10-11 lat)
-25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, +50 kg

U-15 (12-13-14 lat)
-35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

CZAS WALKI: U-8: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki) | U-10: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki) | U-12: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki) | U-15: 4 min. (2 minuty ewentualnej dogrywki)

Informacje dotyczące ubioru, punktowania oraz technik niedozwolonych:

UBIÓR ZAWODNIKÓW: – zawodnik ubrany jest w kompletne kimono;
– Zawodnicy walczą boso;
– Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
– Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;

PUNKTY: – Sprowadzenie do parteru/ rzut – 2 pkt
– Sweep/ przetoczenie z gardy – 2 pkt
– Przejście gardy – 3 pkt
– Pozycja kolano na brzuchu – 2 pkt
– Dosiad – 4 pkt
– Pozycja za plecami (wpięte oba haki) – 4 pkt

*Pozycja zostaje zaliczona jeśli zawodnik utrzyma ją przez minimum 3 sekundy

*Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt – pojedynek zostanie zakończony przed czasem

TECHNIKI NIEDOZWOLONE: – – Wszystkie dźwignie i duszenia w kategoriach U-8, U-10 oraz U-12 (walka tylko na punkty)
– Wszystkie dźwignie na nogi w kategorii U-15 (wszystkie duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
– Rozbijanie o matę – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
– Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

OPŁATA STARTOWA / ZGŁOSZENIA: 50 zł od każdego zawodnika

Zgłoszenia przez panel rejestracyjny do 10.11.2019r. do godz. 24:00 >>>TUTAJ<<<

Opłata startowa płatna na konto do dnia 10.11.2019r.: | Konto: 88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A) \ Stowarzyszenie „Arrachion” \
ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

W tytule przelewu proszę podać nazwę klubu oraz ilość zawodników.

POPRAWNA REJESTRACJA TYLKO Z DOŁĄCZONYM POTWIERDZENIEM OPŁATY STARTOWEJ W PANELU REJESTRACYJNYM (do dn. 10.11.2019r.)

OPŁATY STARTOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!

WAŻENIE I WERYFIKACJA: Waga oficjalna (Hala Sportowa) – Godz. 9:00 – 10:00

  • Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu
  • Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą (100g tolerancji, WAGA BEZ GI)
  • Przekroczenie wagi powoduje dyskwalifikację zawodnika.

PROGRAM ZAWODÓW: 8:30 – Otwarcie Hali
9:00 – 10:00 Waga oficjalna
10:00 – 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
11:15 – Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane.

Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Zawody zostaną rozegrane pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Biskupiec

shares