Włodarze polaris o przyszłości firmy, jak i chęci zakontraktowania większej liczby Polaków na swoje Wydarzenia

Przedstawiamy nasz wywiad z właścicielem firmy scramble i współ założycielem największego wydarzenia BJJ w europie: POLARIS.

 

Witam, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć coś o sobie, jak i swoich początkach z BJJ

Nazywam się Matt Benyon, jestem jednym z właścicieli Scramble i Polaris. Zacząłem trenować jiu-jitsu, kiedy mieszkałem w Australii około 2005 roku.
następnie przeprowadziłem się do Japonii, gdzie trenowałem u Kenshi Tomari ze szkoły Paraestra w Hakata.
W Anglii uczęszczałem do GB Academy w Bournemouth przez około 6 lat, a teraz trenuję w Ippon gym.

Skąd wziął się pomysł na polaris?

Myśleliśmy bardzo długo o organizacji wydarzenia jiu-jitsu na wysokim poziomie, ale nie byliśmy pewni, w jakiej formie to zrobić. Przyznaję, że zainspirowały nas pierwsze wydarzenia Metamoris events, które były naprawdę dobrze wykonane.

Jaki wynik daje zmiana lokalizacji na większe miasto?

W naszej pierwszej Londyńskiej imprezie wyprzedaliśmy wszystkie miejsca, sprzedając w przybliżeniu dwa razy więcej miejsc, jakie mieliśmy w Cardiff lub Poole.

Czy zamierzasz zorganizować turniej poza Wielką Brytanią?

W tej chwili nie najpierw musimy być ekspertami, w tym, co robimy, zanim się nad tym zastanowimy.

Ile wydarzeń planujesz zorganizować w tym roku?

Luty, lipiec, wrzesień i prawdopodobnie grudzień.

Czy planujecie podpisać kontrakt z większą liczba Polskich graczy?

Zdecydowanie, jeśli są jacyś głodni walki i ekscytujący polscy zawodnicy, umieścimy ich na karcie.

Słyszałem, że na Polaris 5 miał się pojawić Adam Wardziński, lecz jednak ewent odbył się bez Adama, możesz powiedzieć czemu? 

Musiała być to plotka, Nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy z Adamem, lecz chcielibyśmy, aby u nas zawalczył.

Co sądzisz o rozwijających się superwalkach organizacyjnych na rynku i jak postrzegasz konkurencję w stylu ACB JJ?

Konkurencja jest trudna, zwłaszcza gdy mają dużo pieniędzy, ale pieniądze to nie wszystko. Wierzę, że organizacja z najlepszymi intencjami, praktykami biznesowymi i relacjami ostatecznie odniesie sukces.

Polaris jest bardzo popularne w Polsce i cieszymy się, że możemy oglądać taki wydarzenie u nas w europie.

Mieszkając w Anglii, wiem, że polska społeczność Jiu-Jitsu jest bardzo zainspirowana BJJ. Mam nadzieję, że coraz więcej polskich kibiców i wojowników będzie oglądać i rywalizować na Polarisie.

Dziękuje.

Dziękuje.

 

 

Hi Please could you introduce yourself and say something about yourself, where you train, where you started, etc
I am Matt Benyon, I am one of the owners of the brand Scramble and the event Polaris. I started training jiu jitsu when I lived in Australia about 2005. I moved to Japan and went from white belt to blue belt under Kenshi Tomari of the Paraestra school in Hakata. I trained at the GB Academy in Bournemouth for around 6 years and I now train at Ippon. 
How the polaris idea came about? 
We wanted to do a jiu jitsu event for a long time but we weren’t sure of the format. We chatted with the owners of Tatami one night when we were both at the European championships and decided to work together to make a professional jiu jitsu event. I admit that we were inspired by the first few Metamoris events, which were really well executed. 
What result gives change of location to a bigger city? 
In our first London event, we sold out of all seats, selling approximately double the amount of seats than we had in Cardiff or Poole. 
Are you going to organize a tournament outside of uk? 
Not at this time, we need to be expert organisers before we think about that. 
how many events are you planning to organize this year?
 February, July, September and probably December. 
Are they planning to sign a more polish player except Marcin Heled?
Definitely if there are some hungry and exciting Polish players ready to fight, we will put them on the card. 
 I heard that one of the best Polish representatives in GI Adam Wardzinski was supposed to appear on Polaris 5. If you can tell us what happened, that we could not see Adam on the card?
We have never spoken to Adam before so that must just be a rumour. But, we would love to have him on the show. 
What do you think about the expanding market organizing  super-fights and how they perceive the competition trim ACB JJ?
The competition is tough, especially when they have a lot of money. But money isn’t everything. I believe the organisation with the best intentions, business practices and relationship building will ultimately be a success. 
I would like to say that Poland is very popular in Poland and I am glad that I will be able to present our conversation to my Jitsu-people in Poland.
Thank you for the conversation and a few words about bjj.
Living in England, I know the Polish BJJ community is very passionate. Hope to have more and more Polish fans and fighters watching and competing in Polaris.