Wywiad Philippe Pomaski

BJJ Fanatics – Czy mógłbyś coś powiedzieć o swoich Polskich korzeniach??

Philippe Pomaski – Jestem w Pełni  Polakiem, moi rodzice pochodzą z Warszawy. Przeprowadzili się do Szwajcarii około 37 lat temu, więc urodziłem się i wychowałem tutaj w Szwajcarii. Rozmawiam z rodzicami po Polsku, wiec znam Polski, ale bardziej czuje się Szwajcarem niż Polakiem ponieważ dorastałem i wychowałem się tutaj. Polskę odwiedziłem  tylko kilka razy w ciągu mojego życia.

BJJ Fanatics – Jesteś całkiem świeżym czarnym pasem, po nominacji startujesz częściej w zawodach, dlaczego ?? 

Philippe Pomaski – Tak otrzymałem czarny pas 4 czerwca tego roku przez Leo Vieira. Przez ostatnie miesiące rywalizowałem z grubsza dwa razy w miesiącu z kliku powodów. Lubie stawiać sobie wyzwania i stawać się lepszą wersją siebie,  aby tego dokonać moim zdaniem musisz konkurować. Chcę też zrobić trochę hałasu na czarnym pasie i wyrobić sobie nazwisko na najwyższym poziomie.  Scenariusz zawodów różni się od codziennej sytuacji treningowej, aby być w tym dobry musisz ćwiczyć jak najwięcej aby rywalizować z najlepszymi. Do tego rywalizacja na czarnym pasie jest jeszcze bardziej ekscytująca, mogę konkurować z największymi nazwiskami którymi się kiedyś  inspirowałem. To daje mi dodatkowej motywacji, wiedząc, że wcześniej czy później będę miał możliwość zmierzenia się z nimi na macie.

 BJJ Fanatics – Trenowałeś w Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie najlepiej się trenuje??

Philippe Pomaski – Myślę, że między Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Europą możesz uzyskać najlepsze szkolenie w Stanach. Kiedyś to Brazylia była najlepszym miejscem, ale większość trenerów opuściło  Brazylię, aby otworzyć swoje kluby w USA i to właśnie tam moim zdaniem dostaniesz najlepszy trening. Poziom w Europie rośnie każdego roku, jest tu kilku naprawdę mocnych chłopaków. Słyszałem,  że Polska ma najwięcej czarnych pasów ze wszystkich krajów Europejskich, prawda to ?? Mam nadzieję, że umieszczę Szwajcarię na mapie jiu jitsu na poziomie czarnego pasa i pomogę nowym chłopakom dojść do takiego poziomu, że Szwajcaria zostanie uznana w Europie jako silny kraj w jiu jitsu jak wasz!

 BJJ Fanatics – Który z twoich trenerów lub sparing partnerów miał największy wpływ na Twoje jiu jitsu??

Philippe Pomaski – Miałem przyjemność trenować pod paroma profesorami, którzy z pewnością ukształtowali mnie i każdy na swój własny sposób. Będę musiał wymienić ich wszystkich ponieważ każda z tych osób popychała mnie do przodu. Zacznę od mojego trenera ze Szwajcarii Claude Jager, z którym teraz trenuje w Bazylei. Roberto Cyborg Abreu  kiedy mieszkałem w Miami i trenowałem w FightSports, Gabriel Rollo i Thiago Abreu z The House Fight Company w Santos, Sao Paulo i na koniec Leo Vieria. Wiele się od niego nauczyłem i moich partnerów treningowych w siedzibie CheckMat w Kalifornii. Gdybym musiał wskazać dwóch partnerów treningowych, którzy najbardziej pchnęli mnie na treningach i wiele mnie nauczyli, byli Luiz Panza i Lucas Leite.

 BJJ Fanatics – Po przyjeździe do Polski masz zamiar trenować w Poznaniu czy w Warszawie?? Copacabana intensywnie współpracuje ze Twoim sponsorem Manto??

 Philippe Pomaski – Kiedy jestem w Polsce zwykle jeżdżę do Warszawy bo tam mam rodzinę, którą odwiedzam. Wiec ostatni raz byłem w Copacabanie ponieważ Kuba i Michał z Manto trenowali tam i zapraszali mnie do przyjazdu. Jestem bardzo zadowolony z mojego partnerstwa z Manto, praca z nimi jest świetna! To marka którą zawsze lubiłem zanim zaczęli mnie sponsorować.

Nie byłem jeszcze w Poznańskim CheckMat, ale rozmawiałem już z Adamem Wardzińskim o tym już wiele razy i planuję go odwiedzić.

 BJJ Fanatics – Teraz trenujesz w Szwajcarii. Jak oceniasz rozwój jiu jitsu w twoim kraju na przestrzeni kilku lat??

 Philippe Pomaski – Scena Jiu jitsu w Szwajcarii rośnie i widzę kilku dobrych zawodników z niższych pasów z

mojego klubu i poza, ale droga wciąż jest długa. Jiu jitsu nie jest popularne w Szwajcarii, ludzie chodzą do szkół lub pracują, wiec nie mają zbyt wiele czasu na trenowanie i wydaje mi się, że dlatego brakuje mi konkurentów.  Na IBJJF Geneva Open i Zurich Open ciągle największymi  dywizjami są kategorie mastersów. Kategorie Adult nie są zbyt oblegane. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc  rozwoju jiu jitsu w Szwajcarii, aby pewnego dnia ludzie w Europie przyjechali do nas, aby móc trenować i uczyć się na wysokim poziomie. 

 BJJ Fanatics – Gdybyś miał dać jakąś rade młodym adeptom którzy marzą o zrobieniu międzynarodowej kariery, co byś im powiedział?? 

 Philippe Pomaski – Powiedziałbym im, żeby dużo trenowali i dużo startowali w zawodach, bo to jedyna rzecz, która cię czyni lepszym w jiu jitsu. A przede wszystkim powiedziałbym im, żeby dobrze się  bawili i skupiali na własnej ścieżce, koncentrując się na rozwoju osobistym, a nie na rywalizacji.  Oczywiście złote medale są dobre, jeśli chcesz zrobić karierę, ale nie powinny  być powodem dla którego rywalizujesz. Jeśli skoncentrujesz się na rozwoju osobistym, medale pojawią się jako wynik tego. Dziś walczę by rzucać wyzwanie sobie, skupiając się na moim jiu jitsu, ewoluować, bawić się i próbować pokazywać ekscytujące jiu jitsu, tak jak każdego dania ćwiczę.

MANTO/ SHOP

Could you say something about your Polish roots?

So really i am full polish, both my parents are from Warsaw, Poland. They moved to Switzerland around 37 years ago, so i was born and raised here in Switzerland. I speak polish with my parents so i dont forget it but i consider myself more swiss than polish since i grew up and lived all my life here and visited poland only a couple times during my life. 

You are quite a fresh black belt, after the promotion you do more competition, why ??

Yes i was awarded my black belt on June 4th this year by Leo Vieira. The last couple months i have competed roughly twice a month. This has a couple of reasons. First of all i like to challenge myself to evolve and become the best version of myself that i can be, in order to do so in my opinion you have to compete. Also i want to make some noise at black belt and make a name for myself at the highest level. Competition scenario is different from your everyday training situation, to be good at it you have to practice it as much as possible in my opinion, so you can be so comfortable to compete to the best of your abilities. Now at black belt i think its very exciting that i can compete against the biggest names and guys that i have been looking up to since i started training. That gives me extra motivation, knowing that sooner or later i will be facing those guys.

You’r training in Brazil, United States and Europe, which places to you think is the best to training.??

I think between the US, Brazil and Europe, you can get the best training nowadays in the US. It used to be Brazil but with so many coaches leaving Brazil to open up gyms in the US, i would say you get the best training there. The level in Europe is rising every year too. Theres tough guys coming out of many countries. As far as i have heard Poland actually has the most amount of black belts of all european countries, right? I hope to put Switzerland on the jiu jitsu map at the black belt level and help new up and coming guys, so one day it will be recognized as a strong country in Europe for jiu jitsu aswell!

Which of your sparring partners pushed most your Jiu Jitsu game forward??

I have had the pleasure to train under a couple different professors that for sure shaped me a lot, each in their own way. I will have to name them all because they all were important. First my coach from Switzerland, Claude Jäger that i train with again now that im back living here in Basel. Roberto Cyborg Abreu from when i lived in Miami and trained at FightSports, Gabriel Rollo and Thiago Abreu from The House Fight Company in Santos, São Paulo and lastly Leo Vieria. I learned a lot from him and my training partners at CheckMat HQ in California. If i had to point out 2 training partners that pushed me most in my trainings and taught me a lot were Luiz Panza and Lucas Leite.

When you arrive to Poland are you going to train in checkmat in Poznan or Copacabana in Worshow??Copacabana intensively cooperating with your sponsor – Manto?

When i go to Poland i usually go to Warsaw since i have family there that i go visit, so i ended up going to Copacabana the last time i was there because Kuba and Michal from Manto train there and invited me to come. Im very happy about my partnership with Manto, working with them has been great so far! Its a brand that i always liked a lot, way before they sponsored me.

I havent been to CheckMat Poznan yet but i talked to Adam Wardzinski many times about it already and im planning on visiting for sure.

Now your training in Switzerland, how do you rate the development of the local jiu-jitsu over the years?

The jiu jitsu scene in Switzerland is growing and i can see good competitors coming up at the lower ranks at my gym and other gyms but theres still a long way to go. Sports in general arent very big in Switzerland, people go to school and work a lot so theres not too much time and there seems to be a lack of young competitors in my opinion. At the Ibjjf Geneva Open and Zurich Open the biggest divisions are still the masters, not the adults. I hope i can help the development and growth so one day people in Europe will come to Switzerland to train with us and get high level training.

If you had to give some pepole advice who dream of making an international career, what would you say to them?

I would tell them to train a lot and compete a lot because thats the only thing that makes you better quick at jiu jitsu. And most of all i would tell them to have fun and focus on making their own path, focusing on their personal growth and not competition outcome. Obviously gold medals are good when you want to make a career out of if but they shouldnt be the reason you compete. If you focus on your personal growth, the medals will come along as a product of that. Today i compete to challenge myself, focusing on my jiu jitsu, to evolve, to have fun and to try to show exciting jiu jitsu, just the way i do everyday in training.