YOUNG DRAGONS IV | ABC zawodów

Young Dragons IV Sochaczew 19. 01. 2019 r.

Organizator: UKS Dragon Fight Club / Polski Związek Ju-Jitsu / Amatorska Liga MMA

Termin i miejsce: 19 stycznia 2019 r.
Hala sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew

Program zawodów: 8:00 – 9:00 – weryfikacja zawodników / 9:30 – omówienie przepisów / 10:00 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon).

W turnieju U8, U10 i U12 zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.

Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
– dowód uiszczenia opłaty w postaci papierowej
– dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację, dowód osobisty lub paszport)

-ubezpieczenie NNW
– książeczkę sportowo- lekarską zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami pod kątem JU JITSU lub GRAPPLING lub aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach JU JITSU lub GRAPPLING” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– oświadczenie opiekuna – formularz jest do pobrania na stronie almma.pl. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego weryfikującego zawodników.

Kategorie wiekowe i wagowe – Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku – w 2019 roczniki: 2013 i 2012): Chłopcy i dziewczęta razem: -14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku – w 2019 roczniki: 2011 i 2010):
Dziewczynki: -20 kg, – 22 kg, – 25 kg, – 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Chłopcy: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku – w 2019 roczniki: 2009 i 2008):
Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg
Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

U15 (12-13-14 lat w danym roku– w 2019 roczniki: 2007, 2006 i 2005)
Dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Chłopcy: -34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg

U18 (15-16-17 lat w danym roku– w 2019 roczniki: 2004, 2003 i 2002)
Kobiety: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg
Mężczyźni: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ : http://jujitsu.pl/…/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.p…

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

W przypadku braku przeciwnika w danej kategorii wagowej zawodnik może – za zgodą trenera oraz rodzica/opiekuna prawnego – startować w wyższej kategorii wagowej, jednak nie więcej niż o jedną kategorię wagową wyżej. Zawodnik decydujący się na start w wyższej kategorii wagowej klasyfikowany jest wyłącznie w tej kategorii wagowej.
Łączenie zawodników, między którymi jest różnica więcej niż jednej kategorii wagowej, jest dopuszczalne tylko na zasadzie „extra fight” – wynik nie jest wliczany do klasyfikacji turnieju.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii: Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system francuski.

Wykaz technik zabronionych: http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf

Czasy walki: Dzieci do 11 roku – 2 min / U15 U18 – czasy zgodne z PZJJ

Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju (zawodnicy) dostają dyplom oraz medal w następującym systemie:
• 1 miejsce medal i dyplom
• 2 miejsce medal i dyplom
• 3 miejsce medal i dyplom

Koszty: Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.
Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Opłata startowa Young Dragons IV – 50 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi) / – 70 zł za start w dwóch konkurencjach (gi + no gi)

Wpłaty w dniu zawodów lub na konto: Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA, ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew, nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Young Dragons IV Jan Kowalski U15 60 kg
lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników.

Zgłoszenia: Od 4. 01. 2019 do dnia 15.01.2019 roku do godziny 22:00 przez panel rejestracyjny http://rejestracja-pzjj.pl:8080/ oraz w dniu zawodów.

Regulamin obiektu: Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne) – rodziców i gości zawodników oraz kibiców zapraszamy na trybuny. Posiłki można spożywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym – jest specjalnie przygotowane miejsce. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Postanowienia końcowe: Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność . Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów: –Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl